MENU

20:12
金正恩同志向旅日朝侨子女送去教育资金

金日成同志诞辰107周年之际,朝鲜最高领导人金正恩向旅日朝鲜人总联合会(朝总联)送去2.2400亿日元教育援助费和助学金,以资助旅日同胞子女的民主民族教育。

Category: 中国语 | Views: 609 | Added by: redstartvkp | Tags: Japan, DPRK, Chongryon, North Korea, Kim Jong Un, Korea